7. April 2018

Banská Bystrica získala v roku 2017 titul Európske mesto športu. Tradičné medzinárodné preteky o Banskobystrický pohár k tomu určite prispeli. Na tomto podujatí sa každoročne predstavia aj svetové plavecké hviezdy, ktoré môžu byť vzorom nielen pre budúcu generáciu našich plavcov, ale aj pre našu mládež. Sú zároveň aj lákadlom pre širokú, športovo naladenú verejnosť.

Plavecká hala bola počas víkendu nabitá divákmi a športovou atmosférou, čo vytváralo výborné predpoklady dosiahnutia výborných časov pretekárov. Atmosféra je vždy dôležitá, keď sa jedná o veľa. Toto podujatie patrí medzi tie, na ktorých sa môžu pretekári po splnení limitov, kvalifikovať na Olympijské hry mládeže, či majstrovstvá Európy.

Rada by som touto cestou poďakovala pánovi Milanovi Záborskému, riaditeľovi pretekov, že mi umožnil zbierať podpisy pod petičný hárok a rozprávať sa s návštevníkmi, rodičmi a športovcami o ich zmyšľaní, názoroch a potrebách. Poďakovanie patrí aj všetkým rozhodcom, mnohým organizátorom, ktorí túto akciu už po 11 krát zabezpečujú z nadšenia a presvedčenia. S vedomím, že šport je dôležitý a pomáha formovať zdravých, sebavedomých, vytrvalých, zodpovedných, čestných a usilovných ľudí.