Morálna sila je viac, ako sila peňazí.

Táto podstránka je venovaná prehľadu finančných prostriedkov Bohumily Tauchmannovej, vynaložených na kampaň za prezidentku Slovenskej republiky. Na viacerých aktivitách sa podieľajú jednotlivci, alebo kolektívy prostredníctvom dobrovoľníctva. Túto kampaň doteraz financuje z vlastných finančných zdrojov.

Od 24.10.2017 bude kampaň financovaná aj prostredníctvom transparentného účtu SK88 0900 0000 0051 3657 8808 s názvom VERÍM VÁM, vedeného v Slovenskej sporiteľni.

„Moja kampaň na prezidentku republiky, je otvorená aj prispievateľom akejkoľvek výšky. Takto získané finančné prostriedky budú slúžiť na jej podporu a realizáciu. Avšak chcem zdôrazniť, že všetky peniaze budú použité výlučne na túto kampaň v plnom rozsahu a poskytnutie takéhoto finančného príspevku nevytvára žiaden záväzok z mojej strany voči prispievateľovi.“

Výdavky hradené na kampaň budete mať možnosť sledovať cez „Náklady na kampaň“ a prostredníctvom Transparentného účtu.

Náklady na kampaň
Vytvorenie a administrácia web stránky 2496,81 EUR
Nákup médií OUTDOOR 7410,00 EUR
Nákup médií PRINT       0,00 EUR
Nákup médií ELEKTRONICKÉ     129,05 EUR
Tlač a produkcia promo materiálov3255,18 5799,18EUR
Tlačové konferencie  629,84 EUR
Ubytovanie   751,19 EUR
Parkovné   159,96 EUR
Pohonné hmoty 1666,26EUR
Miestne dane - zabratie verej. priestranstva   114,70 EUR
Ostatné /poštovné, bankové poplatky ,foto, kanc. potreby, cestovné/ 11347,68 EUR