8. June 2018

Nielenže ma prišli povzbudiť a pomôcť mi zbierať podpisy pod petíciiu naši rodinný priatelia z Čadce, ale čakalo ma aj ďalšie milé prekvapenie. Z mojich, už viac ako 50 výjazdov po mestách Slovenska sa pri mne pristavilo najviac mladých ľudí. Mnohí z nich pracujú, alebo pracovali v zahraničí a uvedomujú si, že je potrebné byť občiansky aktívni, ak sa chceme aj v našej krajine pozitívne posunúť v budovaní demokracie.

Budovať uvdomelú, vzdelanú občiansku spoločnosť je mojím cieľom.