22. March 2018

Ďakujem organizátorom kongresu SAMOŠKA za pozvanie do Košíc, kde som mala možnosť byť súčasťou diskusie na tému: Regionálne produkty a domáci maloobchod – nový trend, alebo odveké spojenie?

Je potešiteľné ako sa za posledných 10 rokov, odkedy sa intenzívne venujem vzdelávaniu spotrebiteľov prečo je dôležité nakupovať domáce výrobky prostredníctvom projektu Kvalita z našich regiónov a Pýtajme si slovenské, stala táto téma, ktorá spočiatku zaujímala len zopár nadšencov, celospoločensky významnou témou.

Dnes sa už viac ako 60% občanov Slovenska rozpráva doma, v zamestnaní alebo s priateľmi o potrebe a význame kupovania domácej produkcie  :)))