4. May 2018

Neviem ako vy, ale ja mám každých 5 rokov, keď máme stretnutie zo strednej školy pocit, ako keby čas plynul čoraz rýchlejšie...

Vždy sa na stretnutie s mojimi spolužiakmi teším a rozmýšľala som, že prečo. V prvom rade sú to spomienky na možno najbezstarostnejšie časy, vzrušujúce očakávania od budúcnosti, ale aj spoločné spomienky, zážitky a pocit spolupatričnosti. Najdôležitejší je však pre mňa pocit, že na spolužiakov a priateľov z mladosti sa sá spoľahnúť. A to je veľká vec!

Teším sa na vás opäť za päť rokov :)

Vaša Bohumila