28. February 2018

Ďakujem milému kolektívu Ekototopfilmu s ktorým som mala možnosť podieľať sa na programe spojenom s putovaním po Slovenských mestách a hovoriť, ako súvisí nákupný patriotizmus s ekológiou. Ďakujem všetkým milým ľuďom, ktorí majú záujem hovoriť o ekológii,  o uvedomovaní si hodnoty odpadu a šíriť toto posolstvo ďalej.

Boli to príjemné a inšpiratívne stretnutia s vami v Bratislave, Košiciach, Senci, Žiline, Prešove a Nitre. Ďakujem