10. November 2017

Hlavné námestie v Nových Zámkoch je presne také námestie , ktoré vytvára priestor a príležitosti na stretnutia. Bol ospalý jesenný deň, ľudia sa ponáhľali a trúsili za svojimi povinnosťami naprieč námestím a mizli v priľahlých uličkách. Rozložila som sa pred Daňovým úradom a za chvíľu si toto miesto vybrali  aj miestny Rómovia. Boli milí a sami sa mi prihovorili. Na otázku čo rozdávam, som im odpovedala: „ nerozdávam,  pýtam“.  Zasmiali sa a zopár podpisov pod petíciu mi venovali. A keďže sa usilujem stať sa prezidentkou Slovenskej republiky, tak považovali za potrebné vysvetliť mi, že oni nie sú Rómovia ale Cigáni. Tak neviem, asi si na to spravím prieskum, ako označovanie svojho etnika cítia oni samotní. Neskôr sa na niečom nezhodli v svojom kruhu a temperamentne začali prejavovať svoje emócie, až tak, že sa pracovníci daňového úradu vykláňali z okien.

Keď sa pri mne niekto pristavil, bol väčšinou zhovorčivý. Dostávala som naozaj širokospektrálne otázky naprieč spoločnosťou. Zatiaľ v nijakom meste som nedostala toľko otázok k bývalým prezidentom ako v Nových Zámkoch. Nevynechali ani súčasného pána prezidenta Kisku, ale  táto otázka rezonuje snáď v každom meste. Potešili ma otázky smerujúce na Václava Havla, nášho spoločného prezidenta z čias Československa,  spomínajú na neho v dobrom.