5. July 2018

To, že sa Slováci hlásia ku kresťanstvu, bolo cítiť aj z rozhovorov počas sviatku našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. Úloha rodiny a jej vplyv na morálne hodnoty v súlade s "desatorom" si uvedomovali nielen starší okoloidúci, ale aj rodiny s deťmi, ktoré trávili príjemný slnečný deň v kúpeľnom meste.