9. June 2018

Bolo krásne sobotné ráno. V centre bolo rušnejšie ako v iných mestách cez víkend. Zistili sme, že okrem ružomberčanov, do mesta zavítali aj športoví fanúšikovia z iných miest Slovenska. Prišli podporiť svoje deti na basketbalový turnaj.

Hlavná téma bola tým pádom určená. Šport.Sťažovali sa, že niektorí rozhodcovia nepískajú celkom podľa pravidiel. Boli nahnevaní, že takéto rozhodovanie je demotivujúce obzvlášť pre deti, keďže sa im formuje charakter. 

Aj z môjho pohľadu je šport dôležitým nástrojom  získavania nielen fyzického zdravia detí. Formuje ich aj osobnostne. Vychováva ich k cieľavedomosti, usilovnosti. Učí ich prekonávať prekážky a dosahovať ciele. Buduje v nich pocit spolupatričnosti a vedie k spolupráci. Učí ich aj prehrávať, ale má to byť čestný boj ako hovorili fanúšikovia v Ružomberku. Lebo z detí, ktoré sa venujú športu, neraz vyrastajú osobnosti, ktoré dokážu určovať smer v spoločnosti.

Aj v tejto oblasti máme na Slovensku výrazné nedostatky. Zmeňme to!