3. July 2018

Že sú ľudia citliví na aktuálne témy, som sa presvedčila aj v Senici. Rozhovorili sme sa o tých problémoch, na ktoré poukázal nedávny protest farmárov , ktorí prišli z celého Slovenska do Bratislavy. Neviem, či táto téma rezonovala preto, že bola žatva v plnom prúde, alebo preto, že miera nespokojnosti so stavom v poľnohospodárstve dosiahla kritický bod.

Ale debatovali sme aj ohľadom problémov pracovníkov v obchode a verejnom stavovaní. Hlavne sú sklamaní čo sa týka nielen ich ohodnotenia, ale aj výšky dôchodku po 35 rokoch práce v týchto sektoroch. Cítia to ako veľkú nespravodlivosť, že sa im dôchodok vypočítava tak, že majú menej ako tí, ktorí nepracovali a majú dôchodok vypočítaný z primernej mzdy. Je to naozaj na zamyslenie.