23. March 2018

Časopis ktorý si ctí tradície a všíma si úlohu slovenských žien v našej spoločnosti  oslavuje spoločne s ľudovým umeleckým súborom Lúčnica tento rok 70 rokov od ich založenia.

Nádherný deň prispel k celkovej atmosfére slávnostného večera VIP CLUB SLOVENKA, ktorý sa konal pod Tatrami v Starej Lesnej.

Nakoľko sa blížil medzinárodný Deň učiteľov, bolo aj medzi pozvanými hosťami toto povolanie zastúpené  dámami zo Starej Ľubovne či Vranova nad Topľou. 

Keďže som bola pozvaná porozprávať o vzdelávacom projekte Na veku záleží, ktorý 21 rokov pomáha obchodníkom dodržiavať zákon O ochrane nefajčiarov a zameriava sa na  zamedzenie predaja tabakových výrobkov neplnoletým, veľmi prirodzene táto téma zapadla k oslave a vďake tým , ktorí nás vzdelávajú na všetkých stupňoch získavania vedomostí.