6. June 2018

Na 40.výročí konferencie "Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu", som mala možnosť prezentovať projekt "Na veku záleží", ktorý už 21 rokov pomáha obchodníkom dodržiavať zákon O ochrane nefajčiarov.  Jeho cieľom je zamedziť predaj tabakových výrobkov neplnoletým. Našou aktuálnou snahou je zapojiť do spoločného úsilia nielen obchodníkov, ale aj občanov. Obchodníci nabádajú spotrebiteľov, aby si dopredu pri kúpe tabakových výrobkov prichystali doklad totožnosti a spoločne dodrživali zákon 377/2004 Z.z.v praxi.Takýmto aktívnym spôsobom budú spotrebitelia nielen spoločensky zodpovední, ale aj skrátia čas čakania pri pokladni a zlepšia celkovú atmosféru nakupovania.

Ako sa píše v materiáloch spomínanej konferencie. Zdravie neznamená len vyhýbať sa chorobám, ale aj fyzickú, mentálnu a sociálnu pohodu. Osvojenie si zdravého životného štýlu znamená byť vzorom pre svoju rodinu a hlavne pre deti.