23. May 2018

Okolo promo stánku, pri ktorom si zbieram podpisy, prechádzali najmä tí, čo sa išli poprechádzať do krásneho parku s gaštanovou alejou, ktorý sa rozprestiera za kaštieľom. Keďže sa ľudia okolo mňa väčšinou ponáhľajú, takáto zmena tempa chôdze bola veľmi príjemná. To zároveň malo vplyv aj na  úspešnosť z hľadiska pomeru množstva  oslovených okoloidúcich k pomeru tých, čo sa pri mne boli ochotní pristaviť a podpísať sa pod petíciu. 

Presvedčila som sa, že milé pani na mestskom úrade sú fundované odborníčky znalé pomerov, nakoľko nám určili výborné miesto  zabratia verejného priestranstva o ktoré musíme žiadať dopredu, v každej obci, pri zbere podpisov pod petíciu. Rada by som sa im touto cestou poďakovala.

Vlastne rada by som sa poďakovala všetkým pracovníkom z každého mesta, lebo som sa zatiaľ stretla len s milým prijatím a dobrou radou. 

Ďakujem!