30. May 2018

Na námestí vo Svätom Jure som mala tú česť, stretnúť umeleckých remeselníkov, ktorí reštaurovali priečelie jedného z historických domov. Bola to pre mňa česť, lebo táto téma sa ma osobne dotýka. Prostredníctvom projektu "Remeslo má zlaté dno" mám ambíciu meniť vnútorné nastavenie zmýšľania rodičov a detí v prospech výberu potrebných a žiadaných profesií, ktoré sú potrebné na trhu práce.

Je potrebné, aby sme budovali vzťah detí k rôznym druhom povolaní už od prečkolského veku. Aby mali možnosť vyskúšať si, čo jednotlivé remeslá obnášajú. Mali možnosť zistiť, čo by ich bavilo a na čo majú vlohy. Spoluprácou s rodičmi, učiteľmi, podnikateľskou verejnosťou, štátom, samosprávou a školami, by sme mohli zabezpečiť do budúcnosti vyváženosť dopytu a ponuky na trhu práce.