23. February 2018

Vidieckej platformy, ktorá zastrešuje najmä rodinných, mladých, malých a stredných poľnohospodárov pripravila už tretí ročník konferencie o potrebách poľnohospodárstva na Slovansku. Cieľom podujatia je hovoriť nahlas o akútnych potrebách zmien v oblasti poľnohospodárstva, navrhovať riešenia, postupy a spájať sa naprieč všetkými úrovňami trhu tak, aby sme spoločne dosiahli zmysluplné zmeny, ktoré povedú k pozdvihnutiu tejto strategickej oblasti národného hospodárstva. Na konferencii Vidiek žije, ste si mohli osobne vypočuť, čo slovenských poľnohospodárov trápi a čím žijú. Aké majú plány a návrhy ako ďalej. Aby ste aj vy mohli podať pomocnú ruku nášmu vidieku.

V rámci programu prebehli diskusie na aktuálne témy, ako sú:náhradné pozemky, príprava ucelenej pôdnej legislatívy, príprava príručky pre výrobu v malom,

Bola odovzdaná aj poľnohospodárska anticena „Zlaté polienko“. Aby mohli poľnohospodári upozorňovať na reálnu situáciu, s ktorou sa stretávajú na Slovensku aj takouto formou upozorňovať na potrebu riešiť nastavenie reálnej praxe, bude sa každoročne udeľovať na konferencii Ocenenie Zlaté polienko, vo viacerých kategóriách.