15. July 2018

Zvykne sa hovorievať, že Slovensko je ako jedna veľká rodina.

Mysím, že po temer ročnom putovní Slovenskom, aj ja začínam mať takýto pocit. Už som viacero tých istých ľudí stretla a oslovila na rôznych miestach našej domoviny. Alebo sa pristavia, lebo sa už niekto z ich rodiny či kamarátov so mnou rozprávali o stave našej spoločnosti.

Keby som to mala zhrnúť, tak môžem konštatovať, že väčšina ľudí ktorí sa pri mne pristavia, majú veľmi podobné názory na fungovanie našej krajiny. S tým čo kritizujú sa vo veľkej miere stotožňujem. Týmto som si utvrdila, aké potreby naša spoločnosť má a ako ich treba riešiť. Budem to vedieť taktiež zužitkovať pri mojej ďalšej práci.