16. July 2018

Slnko pálilo celý deň. Pred jeho lúčami našli ľudia útočište, sadnúc si na lavičku pod strom. Bolo to na námestí SNP pred budovou VÚC, kde som mala povolenie na zabratie verejného priestranstva.

Občas ma zaujali tí, čo si na lavičku sadli. Viacerým som sa prihovorila. Jednou z nich bola mimoriadne kultivovaná pani, ktorá vystihla rišenie situácie v ktorej sme sa na Slovensku ocitli. "Treba zmeniť myslenie ľudí", povedala.

Ja dodávam, že to bude ešte dlhá cesta.