24. July 2018

Konečne sa mi na tretí pokus podarilo stráviť celý deň v Trenčíne a moju snahu nezmarilo extrémne počasie. Ešte minulý rok ma zastihla snehová metelica, na jat tohto roku to bol dážď a veterná smršť. Dnes bolo nádherne a pohoda, aj keď Pohoda je už za nami.

Spomeniem z mnohých tém, ktoré sme dnes na ulici rozoberali, takú, s ktorou sa začínam stretávať. Dostávam otázku, či sa vzdám kandidatúry v prospech iného kandidáta keď bude treba. V prvom rade, netaktizujem, ale kandidujem a to z presvedčenia, že by som funkciu prezidenta robila inak a intenzívnejšie. Nie je skoro takto uvažovať? Keďže slovo zaseje myšlienku, zamyslím sa. Život prináša rôzne sitácie.  A možno to bude práve opačné garde....