28. July 2018

Závažné témy, bezpečnosť štátu a zahraničná politika Slovenska boli na pretrase tohto horúceho petičného dňa. Diskutované témy vyvažovala pokojná atmosféra, ktorá vládla v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.