1. August 2018

Nedalo mi. Odložila som zber podpisov na neskôr a išla som navštíviť múzeum prvého slovenského gymnázia.

Revúcke evanjelické gymnázium (1862 - 1874) začalo fungovať ešte pred založením Matice slovenskej. Prispelo k budovaniu svojbytnosti Slovákov a vychovalo mnohých vzdelancov, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o formovanie slovenského národného hnutia. Mená ako Škultéty, Daxner, Zoch, Botto, Kukučín, Hodža, Krčméry, hovoria sami  za seba.

Sú aj dnes povzbudením, že má zmysel ísť za svojim presvedčením.