8. August 2018

Verba movent, exempla trahunt - Slová hýbu, príklady priťahujú.

Toto sú slová, ktoré sú platné aj v dnešných časoch, nielen pred pár tisícročiami. Naše debaty v Zlatých Moravciach sa dotýkali aj volebných sľubov a následnej reality.