9. August 2018

V spoločnosti vládne apatia. Prečo je to tak, mi v intenzívnom rozhovore odôvodňoval občan pochádzajúci z obce neďaleko Kolárova.

V mnohých bodoch som s ním súhlasila. Len v jednom sme sa nezhodli. A to v tom, že sa to už nedá zmeniť.

Dá.