10. August 2018

Politici očami svojich spolužiakov a susedov.

Nie je výnimkou, ale skôr pravidlom, že ľudia, ktorí sa pristavia podporiť ma podpisom pod petíciu sa rozhovoria o politikoch. Či už o tých súčasných, alebo aj minulých. Na tom nie je nič zvláštne. Naopak, prirodzené. Keďže aj ja uchádzam o politický post prezidentky SR. Iné je len to, že sa rozhovoria o ich povahe a skutkoch, keď ešte boli spolužiaci, rodina, susedia, učitelia, spolupracovníci. Keď by som mala hodnotiť dojem z týchto výpovedí, výsledok je poväčšine taký, že sa nezmenili. Len sa ich povaha a vlastnosti viac obnažili. Či už tie dobré, alebo tie menej.