13. August 2018

Čo núti našich blízkych odchádzať od rodín? Rozhovory sa vo Veľkom Krtíši točili okolo súčasnej vlny vysťahovalectva.

Na dôvodoch sme sa zhodli, že sú rôzne. Mladí ľudia idú za poznaním a to je dobre. Ideálne je, keď sa rozhľadení a so skúsenosťami vrátia domov, aby ich odovzdali ďalej. To, čo bolo tečom kritiky, bolo vysťahovalectvo za prácou z dôvodu jej nedostatku. Ale nielen z hľadiska kvantity, ale hlavne z dôvodu kvality ponúkaného miesta na Slovenskom trhu. Nevytvárajú sa u nás miesta, ktoré by ponúkali rozvoj a kreativitu pre pracovníkov.

Politici sa tešia, keď nájdu investorov, ale tí prinášajú poväčšine prácu za pásom. Potom následne sme nútení prijímať pracovníkov z tretích krajín. Riešením by bolo, podporiť domácu produkciu, aby sme zastavili únik mozgov a vytvorili tak príležitosti pre vzdelaných a ambicióznych.

Produkovať s vyššou pridanou hodnotou. O to by sa mali politici snažiť. Vytvoriť podnikateľské prostredie prívetivé pre rozvoj aktivít takéhoto druhu. Potom zmiernime aj súčasnú vlnu vysťahovalectva za prácou.