13. August 2018

Kde sa to dnes chystáš? Bola otázka mojej maminky, keď som skoro ráno vychádzala z Martina na výjazd po Slovensku. Dnes nielen do ulíc mesta, ale aj do prírody. Do Zaježovej, na lazy. Do Zaježovej? To je tam, kde stavajú tie ekologické domy zo slamy a hliny? Chytila sa a prekvapila ma odpoveďou. Vraj nedávno, bola v TV reportáž :)

Do Zaježovej som zavítala neskoro popoludní. Už len cesta cez lesy a lúky autom bol zážitok. Otvorila som okno a nechala sa omývať vôňou kvetov a lístia. Naozaj som videla aj tie ekologické domy o ktorých hovorila moja mama. Navštívila som tiež rodinu, ktorá farmárči v Zaježovej. Boli takí milí, že mi ukázali nielen ich hospodárstvo, ale previedli ma po širšom okolí. Pohostili ma čajom z mäty, ktorá rástla povedľa nás. Osladila som ho medom, ktorý bol od včielok, ktorých úle boli pár metrov od prístrešku. Výhľad z prístrešku pod ktorým sme sa hostili, bol balzam na dušu. Rozprávali sme sa aj o hrdosti nášho národa. Takto občerstvená, som sa s dobrou náladou vydala na cestu do Bratislavy. 

Aby som nezabudla, ešte ma vystojili na cestu domácim medom, vajíčkami a domácou vegetou. Ďakujem srdečne!