20. August 2018

Spiš je skvost Slovenska. Rajom pre turizmus.

"Je málo spropagovaný, služby sú nedostatočné." Ale nielen cestovný rouch bol témou kritiky tých, čo sa pri mne zastavili podpísať mi petíciu za prezidentku SR.

Akútnosť riešenia sociálneho systému a jeho súčasná neudržateľnosť, to sa ich bolestne dotýkalo. TRHAJÚ RODINY!

Takto doslova sa vyjadrili k jeho terajšiemu nastaveniu. "Nemôžeme doopatrovať svojich rodičov, pomáhať deťom s vnúčencami. Sme donútení odchádzať opatrovať cudzích rodičov do zahraničia, aby sme sa uživili." Majú riešenia, ale o tých sa rozpíšem nabudúce.