21. August 2018

Prečo nechce štát, aby sa opatrovateľky vrátili zo zahraničia?

Lebo poznajú fungujúci systém zo zahraničia  a potom by ho na Slovensku presadzovali. Takto by politické garnitúry, ktoré sú pri moci, mali ďalších nespokojných v uliciach.

Prečo by sa nemohol u nás vytvoriť fungujúci systém, kde by deti mohli dôstojne doopatrovať svojich rodičov, postarať sa o vnúčence? Potom by ale neprosperovali mnohé sociálne podniky, vytvorené pre „svojich“.