22. August 2018

V oblastiach Slovenska, ktoré majú navyššiu mieru nezamestnanosti, sa prekvapivo najviac zaoberali ľudia, ktorých som stretla na ulici, koncepciou fungovania nášho štátu. Možno práve preto, že život ich donútil odísť za prácou do zahraničia a preto môžu porovnávať.

Chýba nám dlhodobá stratégia štátu a koncepcia rozvoja podnikateľského prostredia. Nešťastím je, že s každou novou vládou chodíme skôr od mantinela, k mantinelu. Preto ideme pomalšie, oproti potenciálu, ktoré v sebe nesie Slovensko.

Riešením by bolo, zakomponovať do záväzných právnych dokumentov stratégiu štátu, ktorú by museli jednotlivé vlády rešpektovať a napĺňať zvolenoými formami na ktorých sa dohodnú. Dohodnúť by sa mali aj s opozíciou, len tak sa akceleruje výsledok snaženia politikov.