22. August 2018

Zastávka na mojich potulkách Slovenskom v samom srdci Zemplína, ako sú poeticky nazývané Michalovce, priniesla inšpiratívnu celospoločenskú tému. Prevencia v zdravotníctve. Je všeobecne známe, že prevencia v zdravotníctve by priniesla nielen finančnú úsporu v tomto odvetví, ale by aj zlepšila kvalitu života ľudí na Slovensku.

Prečo sa teda na Slovensku málo investuje do vzdelávania ohľadom predchádzania chorôb? Málo sa realizujú projekty, ktoré by presvedčili ľudí, aby sa zodpovedne postavili k svojmu zdraviu? Aby zmenili svoj životný štýl a znižovali svoje rizikové správanie voči svojmu zdraviu? Ako sa postaviť k tejto téme?

Riešením je spolupráca. Treba prepojiť štát, samosprávu, občana, tretí sektor, podnikateľskú, vedeckú, mediálnu verejnosť, aby sme zlepšili svoj prístup k životu.  Zodpovednosť za svoje zdravie, máme aj vo svojich rukách!