25. August 2018

Slovenské školstvo vychováva ešte stále kvalitný zdravotnícky personál na všetkých úrovniach. Starostlivosť o pacientov je ešte stále v porovnaní so zahraničím, ako sa vyjadrujú tí, ktorí odchádzajú do zahraničia pracovať, lepšia ako kde inde.

Tak kde je problém?

Stále sa dozvedáme z médií o ďalšej potrebe oddľženia nemocníc. O potrebe lepšieho ohodnotenia pracovníkov v zdravotníctve. O nedostatku sestričiek, lekárov, aj keď ich študuje dostatok, len odchádzajú za lepším. Z úst pacientov sa dozvedáme o dehonestujúcich priestoroch a vybavenia štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré sa rušia, alebo zlučujú, lebo sú nerentabilné, čím sa zhoršuje zdravotnícka dostupnosť pre obyvateľstvo.

Odborníci kritizujú, že najlukratívnejšie práce spojené so zdravotníctvom ako laboratóriá, rýchla zdravotnícka pomoc sa odčlenila od nich. Prístroje, služby sa draho nakupujú a šetrí sa na nesprávnych miestach. Na pracovníkoch a pacientoch. 

V zdravotníctve musia nastať systémové riešenia naprieč celým odvetvím. Existujú, len treba vôľu na ich presadenie ...

A čo prevencia, ktorá je účinnejšia a lacnejšia ako následná terapia?