30. August 2018

"Ak nič neurobíš, nemáš nárok kritizovať" vyjadrenie občana Žiliny

Keď nič neurobím pre dobro spoločnosti, tak nemám nárok ani kritizovať a nadávať na krajinu v ktorej žijem. S týmto názorom sa môžem plne stotožniť.

Kto nechodí voliť a nevyužíva tak právo občana zúčastňovať sa na demokracii, nemá potom morálny nárok kritizovať stav v spoločnosti. Kto nepriloží ruku k spoločnému dobru , nemá nárok nadávať na zlé praktiky zaužívané v spoločnosti. Ak chceme odstrániť korupciu v štáte, treba začať od seba. Nezapájať sa do korupcie, odmietnuť ju a zastaviť ju zdola. Potom máme morálne právo požadovať od politikov zastavenie štátnej korupcie. Pokiaľ nebude trestaná korupcia na najvyšších miestach, dovtedy Slovensko nebude právnym štátom. Počas mojej volebnej kampane som Žilinu  navštívila dva krát s odstupom trištvrte roka. Za ten čas, som nadobudla pocit, že sa stala otvorenejšou a zhovorčivejšou.