3. September 2018

Pán farár Maslák je jeden z ôsmich kňazov na Slovensku, ktorí prinavracajú ľuďom dôstojnosť a silu do života. Nielen v Kláštore pod Znievom, ale aj na ďalších miestach Turca sa venujú opusteným, chorým, závislým, týraným, nevládnym... Spoločnými silami si týchto 450 ľudí buduje prácou a vierou návrat do bežného života. Alebo aj ich dôstojné dožitie v láske a opatere. Všetko tu má svoj systém a preto sa darí napĺňať tieto neľahké ciele.

Hlboko sa skláňam nad takýmito počinmi. Tu som si uvedomila, že ešte stále nerobím pre dobro spoločnosti dosť.

S pánom farárom sme sa tiež rozprávali o význame slov povolanie a poslanie. 

Kláštor pod Znievom má aj slávnu históriu na poli vzdelanosti. Študovali tu významné osobnosti Slovenska. Martin Kukučín, Jozef Gregor - Tajovský, Ján Čajak ml., Mikuláš Moyzes a ďalší.