8. September 2018

DEŇ KROJA 

Aj keď som sa rozhodla nezúčastňovať veľkých podujatí počas mojej kandidatúry na prezidentku SR, Radvanskému jarmoku som neodolala.

Milujem kroje. Obzvlášť ten myjavský, ktorý už roky nosím. Šila ho a paličkovala čipky ako 14 ročná, teraz už 92 ročná, moja mamička. Keď som v ňom vyobliekaná, mám slávnostný pocit. Pocit spolupatričnosti s ostatnými. Všimla som si, že kroj mení správanie ľudí. Viac sa na seba usmievajú, sú ohľaduplnejší, družnejší... .

No, nemilujte ich!