24. April 2018

Medzinárodná konferencia o obchode a  marketingu Slovak Retail Summit, sa za 22 rokov svojej existencie vyprofilovala ako nosné odborné podujatie v oblasti obchodu. Konferencia je určená riadiacim pracovníkom z oblasti obchodu, výroby, dodávateľom služieb do týchto odvetví, akademickej, novinárskej verejnosti a tiež predstaviteľom štátnej správy, ktorí každoročne diskutujú s odborníkmi na aktuálne témy. Už 22 rokov každoročne sleduje trendy v obchode, mapuje a analyzuje trh, venuje sa makro aj mikro ekonomickým otázkam, nastaveniu podnikateľského prostredia a jeho dopadov na slovenský obchod. Jej snahou je predstaviť inovácie, naučiť  počúvať spotrebiteľa a vychádzať mu v ústerety, čítať konkurenciu a hľadať cesty rastu a prosperity tak jednotlivých firiem ako aj celej spoločnosti. Súčasťou tohto podujatia je aj  Galavečer , ktorý oceňuje prácu tých najlepších.