11. September 2018

V samom srdci Trnavy zaznievali silné posolstvá ľudí ku vzťahu občan -  štát - politici.

Výsledok súboja občanov s politikmi je v neprospech občanov. Občan prehráva..., tak by to nemalo byť.

Veď predsa, my občania tvoríme tento štát a demokracia je vláda ľudu! Stratili sme dôveru v štát. Treba ju vybudovať. Postavme tento štát nanovo. Začiatok sú naše deti. Učme sa od nich a zároveň im zabezpečme kvalitné vzdelanie. Cesta k vybudovaniu dôvery sa dá získať len na základe rovnakých práv a povinností pre všetkých.