12. September 2018

Celý rok som si robila prieskum a pýtala som sa ľudí v uliciach, čo očakávalú od prezidenta. Aký by mal byť podľa ich predstáv.

Slušný a morálny človek. To bola najčastejšia odpoveď. Hlavne, aby sa neskôr nezistilo, že " vodu káže, víno pije"

Aby sme sa za neho nemuseli hanbiť ani doma, ani v zahraničí.

Aby mal už dostatočné životné skúsenosti a aby pre Slovensko vo svojom živote už niečo pozitívne vytvoril. 

Aby spájal a nie rozdeľoval spoločnosť.

Z môjho pohľadu, sú to také základné morálne vlastnosti, ktoré by bolo super, keby spĺňala veľká väčšina z nás. Nielen kandidáti na prezidenta SR. Podmienky kandidovať na tento post sú ešte jednoduchšie. Stačí mať 40 rokov a byť bezúhonný.