27. July 2018

Polichno, malebná dedinka, rodisko Boženy Slančíkovej - Timravy. Na prázdniny strávené na evanjelickej fare v Polichne a v Ábelovej si rada zaspomína maminka môjho manžela. V rodinnom albume má fotografie s tetou Božkou, ako našu spisovateľku, národnú umelkyňu familiárne volá. V knižnici máme od Timravy veľa poviedok a noviel, v ktorých dokonale vystihuje ľudí a odhaľuje ich vnútro. Neváha, kritizuje súdobé národnostné a politické pomery. Je poučné prečítať si ich aj teraz. Až tak veľa sa od čias tety Božky nezmenilo ...