15. September 2018

V závere môjho ročného putovania po Slovensku, aby som spoznala ľudí z každého jeho kúta, som pridala putovanie po stopách mojich predkov. Jedným z mojich cieľov bola aj Cesta hrdinov SNP, v časti Veľká Fatra, kde bojoval môj starý otec Albert Záborský. Môj otec Bohumil, v tom čase iba 16 ročný, vozil muníciu, jedlo, oblečenie do Sklabine, kde sídlili štáby Československých, Francúzsychj a Ruských partizánov. Prevážal partizánov zo Sklabine na Dubnú skalu, neďaleko Strečna. Tiež zvážal ranených na vlak do Príboviec, ktorí pokračovali do nemocnice v Banskej Bystrici. Moju mamičku Katarínu Adámkovú s bratom Štefanom chytili Nemci, keď nosili jedlo partizánom do hôr na myjavských kopaniciach v okolí Brezovej pod Bradlom. Práve pod Bradlom sa končí názov cesty putovania naprieč Slovenskom "Cesta hrdinov SNP" a ďalej pokračuje až na Devín s označením "Štefánikova magistrála". Ak by ste chcelju chceli prejsť pešo celú, rezervujte si na to celý mesiac. 

Moju mamu a jej brata deportovali do zberných táborov. Obaja prežili.

Som vďačná, že moji rodičia, každý v inom kúte Slovenska sa postavili s odvahou k spravodlivosti. Aj tieto ich skutky formovali moje životné postoje.