15. September 2018

"Neváľajte sa v živote ako svine vo válove." je odkaz  Jonáša Záborského budúcim pokoleniam jeho rodu. Myslím si, že tento odkaz by bolo užitočné odovzdať celej našej spoločnosti.

Keď som začala písať toto malé zamyslenie k návševe  rodiska môjho pra, pra, pra uja Jonáša Záborského, pomohla som si internetom, aby som vymenovala všetko, čo za svoj 63 ročný život stihol vytvoriť.Bol historik, publicista, redaktor, evanjelický a neskôr katolícky kňaz, básnik, prozaik, autor homiletickej a historickej literatúry, literárny kritik a teoretik .Myslím, že za tie tri roky do mojej 63 ho nemám šancu dobehnúť :) 

Viem však o ňom informácie, z rozprávania môjho starého otca, ktorý sa narodil len dve desaťročia od jeho smrti. Tie sa však nedajú nikde oficiálne dočítať. Pochopila som, prečo niektoré jeho diela vznikli a prečo konal, ako konal.  Keď dozrie čas, je možné, že o tom napíšem. Mnohé črty z jeho povahy sa preniesli aj na budúce generácie rodiny Záborských, ktorým zanechal zmienený silný odkaz. Ako malá, som tomuto odkazu celkom nerozumela.  Teraz viem, ako hlboko ovlplyvnil môj život, moje konanie a cítenie.

Ďakujem Jonáš!