13. August 2018

Na nádvorí hradu Modrý Kameň bolo niekoľko ľudí, ktorí čakali na prehliadku. Keďže som sa za tých pár mesiacov čo som na cestách po Slovensku ostrieľala v bezprostrednej komunikácii, bez ostychu som sa k nim pridala do diskusie. Bola to rodina, ktorá ukazovala krásy našej krajiny svojim zahraničným priateľom. Dostali sme sa aj k otázke, čo tu robím sama. Tak som využila príležitosť a poprosila som ich o podpisy pod petíciu na prezidentku SR.

Jednoznačne sme sa zhodli, že ak má prezident republiky zastupovať záujmy všetkých ľudí, ako sľubuje pred poslancami národnej rady SR a pred celým národom, tak musí byť naozaj nezávislý.

Čo to znamená naozaj nezávislý prezident? 

  • Že nebol nikdy v straníckych štruktúrach. Že sa stane nezávislým tým, že vystúpi zo straníckych štruktúr po zvolení za prezidenta. Že by ani v budúcnosti nemal mať ambície stať sa členom politickej strany, alebo ju sám zakladať. Teda má byť prezidentom rovnoko pre všetkých občanov a nie viac občanov určitého politického prúdu.
  • Že ho nepodporujú finančné záujmové skupiny. Lebo má strážiť, aby sa zákony tvorili pre prospech veľkej väčšiny ľudí a nie v prospech vyvolených, ktorí ho platia. 

Má byť morálnym barometrom spoločnosti