1. September 2018

Ak sa rozhodnete prejsť po Malokarpatskej vinnej ceste, môžete navštíviť aj  celoročne otvorenú renesančnú pevnosť postavenú v rokoch 1536-58 s unikátnymi batériovými vežami. Prístupné sú reprezentačné interiéry s dobovým mobiliárom. Ak by ste mali záujem, môžete si v historických priestoroch Červeného Kameňa zorganizovať svadbu, či inú spoločenskú udalosť. Pivničné priestory hradu, patria k najväčším v Európe.   Okolie hradu je tiež príjemne parkovo upravené.

Môžete sa rozhodnúť navštíviť aj Modrý Kameň, ale ten stojí v inom kúte Slovenska.