2. August 2018

Do Kremnice som v rámci mojej kampane a zberu podpisov pod petíciu na prezidentku SR zavítala dva krát. Je to magické miesto, kde cítite prestíž nielen svetových technických riešení, ale aj obyvatelia hľadia na mnohé s nadhľadom. 

Rozprávali sme sa o kultúre a umení ako o nosičoch, ktoré sú schopné dosiahnuť pozitívne zmeny v spoločnosti.Hovorili sme aj o tom, prečo sú to častokrát práve umelci, ako vedúce osobnosti, ktoré tlmočia názory verejnosti na tribúnach. Hovorili sme aj o tom, prečo má byť prezident morálnou osobnosťou, schonou tlmočiť názory a potreby spoločnosti a prečo má byť nezávislým od politických strán, či záujmov finančných skupín. Mal by byť nestranícky v minulosti, počas výkonu svojej funkcie ,ale aj neskôr, lebo jeho úlohou podľa Ústavy, je byť zástupcom všetkých občanov Slovenska.