16. May 2018

Aj Žiar nad Hronom bolo jedno z miest, do ktorého som zavítala po prvý krát. Celých 60 rokov som chodila len okolo odstrašujúcej skládky odpadu z výroby hliníka... Dá sa povedať, že to bola moja premiéra v tomto meste. Námestie bolo príjemné a ľudia s ktorými som sa rozprávala boli naozaj rôznorodí vo svojich názoroch. Bola to pre mňa škola života, odpovedať na otázky a diskutovať s nimi ohľadom mojich postojov k súčasnému dianiu, ale aj k zahraničnej politike Slovenska.

Keďže ma okoloidúci už viackrát nazvali prezidentka  ulice, začala som si uvedomovať, že na tom niečo je :) a tiež,  že sa cítim dobre v takejto pozícii :)))