6. July 2018

V tomto prihraničnom meste boli zatiaľ ľudia najochotnejší pristaviť sa pri mne, porozprávať sa a podpísať mi petičný hárok.  A to som absolvovala už viac ako 70 výjazdov po celom Slovensku. 

Najviac mali ťažké srdce na našich zákonodarcov v oblasti výpočtu dôchodku. Malý živnostník, ktorý si platil minimálnu mzdu, ale nikdy nezaťažoval štátny rozpočet, len odvádzal dane, má teraz výrazne nižší dôchodok ako tí, ktorí častokrát zneužívajú sociálny systém. Nič štátu neodvádzali a teraz dostávajú viac, lebo sa im vypočítava dôchodok z priemernej mzdy.

Treba, aby sa odborníci zamysleli, ako zamedziť  zneužívaniu socialneho systému. Zároveň však treba zabezpečiť, aby ľudia, ktorí pomoc naozaj potrebujú, žili dôstojne.