9. July 2018

Posledné dni dostávam otázku, prečo si médiá všímajú niektorých kandidátov za prezidenta Slovenskej republiky viac, iných menej.

Mysleli si, že podľa zákona, by to malo byť rovnomerné. Nevedela som im zodpovedne zodpovedať túto otázku, musím si túto tému naštudovať.