7. July 2018

Až prekvapivo jasne, v celej nahote, vystihol jeden múdry Skaličan morálku v našom štáte.

"Hráme takú nemorálnu hru so štátom. My okrádame štát a štát okráda nás."

Čo k tomu dodať?

Zamyslime sa...