Je dôležité hovoriť o veciach otvorene.

Aktuálne dianie na Slovensku vplýva na formovanie hodnotového nastavenia našej spoločnosti. Významným spôsobom spoluvytvára náš verejný priestor a preto má vplyv na kvalitu nášho života, na stav demokracie, kultúry a na celkové smerovanie vývoja spoločnosti. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa veci pomenovali správnymi slovami a spravodlivosť nezostala slepá. Je dôležité hovoriť o tom, čo sa deje na Slovensku a ešte dôležitejšie je, aby riešenia boli riešením, ktoré budú formovať morálku národa a nie ju deformovať.

Fungovanie štátu a samosprávy

Štát sme my, občania. Tak sa podieľajme na jeho riadení. Začnime tým, že pôjdeme voliť a vyjadríme tak svoj názor.

Podľa výsledkov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), sme z hľadiska efektivity verejnej správy obsadili smutné 29. miesto z 31 hodnotených krajín. V správe OECD s názvom Economic Survey of the Slovak Republic 2017 sú aj odporúčania Slovensku ako zvýšiť efektivitu verejnej správy. Za nevyhnutnú zmenu autori analýzy označili znižovanie miery korupcie. „Takmer beztrestnosť a často nízke sankcie pre tých, ktorí sú vinní z týchto praktík, spôsobené slabým súdnym systémom, podporujú pretrvávanie korupčných praktík.“

Súdnictvo

Aby sa v spleti paragrafov z bielej nestala čierna.

Dve tretiny Slovákov nedôverujú súdom. Nezávislosti súdov dôveruje len 20% našich občanov, čo je najmenej zo všetkých členských štátov EU.

Zdravotníctvo

Dobre hospodáriť s verejnými financiami sa dá aj v zdravotníctve. Treba ho však reálne a spravodlivo nastaviť.

Slovensko má štvrté najhoršie zdravotníctvo spomedzi krajín Európskej únie, uvádzajú posledné štatistiky Eurostatu.

Školstvo

Ako zaseješ, tak budeš žať. S výchovou a vzdelávaním sa nemôže hazardovať.

Slovenské školstvo oproti najvyspelejším krajinám dosahuje podpriemerné výsledky, ktoré sa v posledných rokoch zhoršujú.

Podnikanie a poľnohospodárstvo

Najprv sa musí zarobiť, až potom sa dá rozdeliť. Zvýšiť zamestnanosť môžeme aj my, občania, keď budeme nakupovať viac slovenských výrobkov.

Až 75% firiem vidí ako najväčšiu prekážku pri podnikaní  na Slovensku prístup vládnych orgánov k podnikaniu. Nasleduje korupcia, vysoké dane, rýchlo sa meniaca legislatíva, administratívna záťaž, vymožiteľnosť pohľadávok, rodinkárstvo.

Sociálne zabezpečenie a zamestnanosť

Nastaviť sociálny systém tak, aby sa oplatilo pracovať. Aby sme nepracovali na tých, ktorí podvádzajú a zneužívajú systém. Kto však takúto podporu naozaj potrebuje, treba systém nastaviť tak, aby mohol dôstojne žiť.

Zahraničná politika a bezpečnosť

Podporovať demokraciu a spojiť sa proti terorizmu.

Kultúra, šport

Kultúra a šport nie sú iba záľuby, ale pozitívne formujú osobnosť človeka. Sú to strategické odvetvia spoločnosti.

Morálka, náboženstvo

Vrátiť morálke svoju váhu je cesta k ozdraveniu spoločnosti.