30. October 2018
Byť hrdí na svoje dejiny je základom budovania štátnosti.
 
30.októbra 1918 prijala v Martine Slovenská národná rada Deklaráciu slovenského národa, v ktorej Slováci vyjadrili súhlas s vytvorením Československej republiky.
Ako Martinčanka som sa denne v uliciach mesta stretávala s kultúrnou a politickou históriou slovenského národa. Takto prirodzene sa u mňa vytvoril vzťah k domovine a potreba zveľaďovať krajinu ktorej som súčasťou.