22. September 2018

Najmilšou a najintenzívnejšou formou komunikácie s občanmi počas mojej kampane na prezidentku SR bolo obsluhovanie  hostí v prevádzkach verejného stravovania. Reakcia ľudí, keď od nich zoberiete objednávku a donesiete im jedlo na stôl, vytvorí úplne inú atmosféru, ako keď ich oslovíte na ulici. Vtedy prídu na pretras nielen problémy v spoločnosti, ale aj radosti bežného života. Som vďačná, že mám takto možnosť spoznávať ľudí v ich prirodzenej ľudskosti.