Bohumila Tauchmannová


Bohumila Tauchmannová, rodená Záborská


Nezávislá občianska kandidátka, uchádzajúca sa o kandidatúru na post prezidentky Slovenskej republiky

VERÍM VÁM !Moje aktivity v rámci neziskového sektora

Temer dve desaťročia som aktívna v rôznych neziskových združeniach, kde sa zapájam do aktivít, ktoré napomáhajú dosahovať ich ciele. Práve práca v týchto organizáciách ma priviedla k rozhodnutiu, uchádzať sa o kandidatúru na post prezidentky Slovenskej republiky v nadchádzajúcich voľbách. Touto cestou by som sa preto rada poďakovala svojim kolegom, za spoluprácu, ktorá ma utvrdila v presvedčení o zmysluplnosti práce, ktorá je honorovaná dobrým pocitom a presvedčením, že za cieľom sa oplatí ísť. Ďakujem všetkým milým ľuďom zo Zväzu obchodu Slovenskej republiky, Vidieckej platformy, Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov.

Získané ocenenia

Za svoju prácu v oblasti vzdelávania odbornej verejnosti ma v roku ocenil Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky najvyšším vyznamenaním "Merkúrov rad".

Toto vyznamenanie sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie obchodu, ktorí prinášajú hodnotné informácie potrebné pre rozhodovanie vo sfére obchodu, tým ktorí majú podiel na vytváraní vyváženého podnikateľského prostredia či prinášajú nové myšlienky a kreatívny prístup v oblasti tohto odvetvia národného hospodárstva. www.retailsummit.sk, www.intraco-special.sk, www.hospitality.sk.

Bola som už dvakrát nominovaná za národné vzdelávacie projekty Kvalita z našich regiónov a Pýtajme si slovenské na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo, ktoré sa udeľuje osobnostiam Slovenska v 11 kategóriách. (nominácie za rok 2013 a 2017)

NEZÁVISLÁ OBČIANSKA KANDIDÁTKA

uchádzajúca sa o kandidatúru na post prezidentky Slovenskej republiky

Aký je môj dôvod

Ľudia sa cítia ohrození, majú pocit a niektorí aj skúsenosti, že sa spravodlivosti nedovolajú. Je stále badateľnejší morálny úpadok a únava spoločnosti.Narastá nespokojnosť občanov, lebo sa veci neriešia v prospech väčšiny. Upadá dôvera ľudí voči štátu a spoločnosť sa viditeľne radikalizuje.

Keď nie som spokojná so stavom vecí v spoločnosti, rozmýšľam, ako to zmeniť.

 Viac ako desaťročie realizujem vzdelávanie občianskej verejnosti s cieľom zlepšiť život na Slovensku prostredníctvom národných projektov Kvalita z našich regiónov, Pýtajme si slovenské, Odpad je surovina, Na veku záleží, Remeslo má zlaté dno a iné. Skúsenosti a výsledky týchto aktivít v spolupráci s občanmi ma presvedčili, že spoločne dokážeme zmeniť aj to, čo sa na prvý pohľad zdá ako nemožné.

Čo je mojim cieľom?

Byť hovorcom národa. Hovoriť to, čo si ľudia myslia, ale nahlas nepovedia. Na základe spoločnej komunikácie, chcem upozorňovať na témy, ktoré je potrebné v spoločnosti riešiť. Na základe verejnej mienky chcem vytvárať zdravý spoločenský tlak, aby sa zmobilizovali pozitívne sily naprieč všetkými zložkami spoločnosti a uskutočnili sa potrebné zmeny v našej krajine. Mojim cieľom je, aby sme sa stali šťastnejším národom, lebo šťastnejší a spokojnejší občania vedia dosiahnuť omnoho viac. Bude sa to dať uskutočniť vtedy, keď morálka opäť získa svoju váhu a trendom bude vernosť slovu.

Prečo vznikla táto stránka?

  • aby som mala možnosť komunikovať s Vami a dozvedieť sa, aký máte názor na rôzne oblasti diania v spoločnosti a ako ich navrhujete riešiť.
  • aby ste mohli sledovať aktuálne dianie z mojich volebných výjazdov do jednotlivých miest a obcí Slovenska.
  • aby ste sa mohli v prípade záujmu zapojiť do kampane ako dobrovoľníci z celého Slovenska a pomôcť mi v nej rôznym spôsobom. Bez širokej podpory občianskej verejnosti nemám šancu zvíťaziť v týchto voľbách, nakoľko sú moje finančné možnosti na takúto kampaň striedme.
  • aby sme mohli spoločne pokračovať aj v budúcnosti po voľbách, lebo týmto krokom sa naša spolupráca len začína.  Pretože len neustálou spätnou väzbou o stave a potrebách v regiónoch Slovenska a na základe spoločného úsilia môžeme zmeniť stav vecí v prospech väčšiny obyvateľov našej krajiny.
  • aby sme vytvorili platformu, ktorá by nám dávala mandát na presadzovanie záujmov v dlhodobom horizonte v prospech všetkých občanov Slovenska.

Niečo viac o mne.

Narodila som sa 19.9.1958 v Martine. V rodnom meste som absolvovala základnú školu a gymnázium Viliama Paulínyho Tótha. S manželom Miroslavom Tauchmannom sme od skončenia Vysokej školy ekonomickej zostali žiť a pracovať v Bratislave. Podnikať sme začali hneď po „nežnej“ revolúcii. Máme dve deti, dcéru Kristínu a syna Miroslava. Bývame v rodinnom dome a všetci máme radi zvieratká. Momentálne sa naša mačka Mika zžíva s Elfom,  šteniatkom sibírskeho haskyho. Rada sa aktívne hýbem a preto od mladi športujem, ale do obľúbeného pohybu počítam aj domáce práce. S potešením odpratávam sneh, možno aj preto, že mi to pripomína vôňu detstva a Vianoc. Mojou záľubou je aj rôzna remeselná práca. V domácnosti som krajčírka, kaderníčka, cukrárka, záhradníčka. Energiu čerpám z umenia a s potešením píšem.